KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ SIÊU SANG TẠI QUẬN 7 – DUY NHẤT 77 SUẤT COMBO CHƯA TỪNG CÓ TRONG THÁNG 10

Mai Beauty Spa tưng bừng khai trương cơ sở quận 7 với siêu ưu đãi và rút ngắn con đường địa lý đến Mai Beauty Spa